De kunst van het veranderen

Maak het onbewuste bewust en er komen nieuwe keuzes

Krachtige patronen

Ontwikkelen op professioneel of persoonlijk niveau vraagt dat we oude patronen loslaten. Hier help ik graag bij.

Professionele ontwikkeling

De samenleving vraagt veel van ons. Het lijkt alsof we aan velerlei eisen moeten voldoen.

Supervisie

Werk en carrière maken een groot deel uit van ons leven. Plezier in het werk is mijns inziens essentieel.

Behandeling

Als mens functioneren we in een altijd veranderende omgeving. Soms treden een fysieke, mentale of psychische klachten op.

Teambegeleiding

Als team effectief samenwerken is een kunst en geeft energie. Er zijn allerlei factoren die deze samenwerking kunnen beïnvloeden.

Referenties

Hoewel ik zelf behandelaar ben binnen de GGZ heb ik ervaren hoe waardevol een coachingstraject kan zijn. Ik heb scherper mijn eigen valkuilen in beeld en heb geleerd er anders naar te kijken. Dat betekent dat ik op een nieuwe manier ben gaan reageren op cliënten. Hans was zowel steunend als confronterend. Precies wat ik nodig had.

MH klinisch psycholoog

Ik werk met een moeilijke doelgroep nml daklozen. Ik werd soms moe en moedeloos. Voelde dat ik altijd dienstbaar moest zijn. In de supervisie heb ik geleerd dat er een verschil tussen dienstbaarheid en beschikbaarheid en tussen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Ik voel veel meer energie in mijn werk en kan lastige dilemma’s meer loslaten. Het was heel fijn dat Hans goed wist aan te sluiten bij mijn waarden vanuit mijn Christelijk geloof. Het heeft mij enorm geholpen dat Hans allerlei verschillende werkvormen wist in te zetten.

HS maatschappelijk werkende

Jaren geleden zat ik in het vliegtuig van Turkish Airlines dat bij Aalsmeer neerstortte. Ik dacht zelf sterk genoeg zijn om deze gebeurtenis achter me te laten. Helaas bleek mij dit niet te lukken. Ik kwam bij Hans terecht en hij was erg geduldig met mij. Ik was boos en verbitterd. Hans gaf me veel erkenning hiervoor. Wat ik fijn vond is dat Hans mij hielp door ook de taalbarrière te overbruggen en af en toe de Koran erbij te pakken. De EMDR zorgde ervoor dat de opdringende beelden verdwenen, ik weer goed kon slapen en niet meer boos werd om allerlei kleine dingen.

HD werknemer

Het leven werd te zwaar voor me. Ik moest zoveel combineren en perfect doen; werken, moeder zijn, mijzelf ontwikkelen en een zorgeloze dochter zijn. Ik raakte opgebrand en dat was niet de eerste keer. Samen met Hans heb ik gezocht naar de onderliggende patronen die tot deze situatie leidden. De schematherapie leerde mij onderscheid te maken met wat ik vroeger ervaarde en hoe dit in het hier-en-nu terug kan komen. Ik doe nog steeds hetzelfde, maar het voelt nu ok om het zó te doen. Hans haalde mij letterlijk uit mijn stoel liet mij op andere plekken zitten. Hierbij ervaarde ik dat het mij lukte om dingen van een ander perspectief te voorzien. Ik kan niet alles voorkomen in het leven, maar ik kan mij nu herpakken. Ik ben hier heel blij mee.

JM personeelsadviseur

Aanvankelijk dacht ik dat coaching voor mij niet zo zinvol was. Maar na een gesprek met mijn directeur ben ik bij Hans terecht gekomen. In een intensief traject heb ik geleerd dat leidinggeven meer is dat organiseren en delegeren. Ik heb mij als persoon in de functie van manager sterk ontwikkeld. Het gaat er voor nu niet om wat ik precies doe, maar vooral hoe ik het doe. Ik ben mijzelf tegengekomen, maar voel me nu veel professioneler in wat ik doe. Ik sta nu bewust in mijn functie en maak andere keuzes dan voorheen. Het was helpend dat Hans kennis over en inzicht heeft in de functie van het managerschap.

HW Manager bij RABO

Wat hebben wij inzicht gekregen in onze teamdynamiek door met Hans een coachingstraject aan te gaan! Het was heel fijn dat Hans zich oordeelloos opstelde. Dat bracht veel veiligheid. Alles kon gezegd worden. Je denkt als behandelaar wel zicht te hebben op je eigen valkuilen, maar door elkaars stressgedrag te leren kennen, kunnen we veel makkelijker met elkaar samenwerken. Hans was rustig en geduldig maar durfde de moeilijke thema’s wel te benoemen, die wij liever wilden vermijden.

Team Verslavingszorg

Wij werden geconfronteerd met grote problemen rondom de directeur van ons bedrijf. Het was een complex probleem omdat er medewerkers in het spel zijn, maar ook klanten, aandeelhouders en wijzelf als MT. We hebben de ondersteuning van Hans ervaren als zeer positief. Hans heeft ons geholpen, als mediator, om de moeilijke gesprekken aan te gaan. Wij konden zeggen wat er gezegd moest worden. Hans bracht structuur aan en leerde ons eerder procesmatig, dan oplossingsgericht te denken en handelen.

S. BV bedrijf gericht op de financiële dienstverlening

In ons tweede jaar zijn wij als groep van 4 studenten begeleid door Hans. Je merkte aan alles dat hij als begeleidingskundige beschikt over veel ervaring. Toch mochten we zelf zoeken naar wij wilden leren. We hebben Hans als waarde gedreven ervaren. Wat wij ook erg belangrijk vonden is dat de factor humor een grote plek mocht hebben in de begeleiding en daarmee ook in onze studie. Het bracht lucht en ruimte. Een van ons zei; “ ik kan nu veel beter relativeren en afstand nemen tot de organisatie waar ik onderzoek doe”. Dit werd ook zeker herkend. Met veel vertrouwen zijn wij de thesis fase ingegaan.

Master studenten