Supervisie

Werk en carrière maken een groot deel uit van ons leven. Plezier in het werk is mijns inziens essentieel. Dat plezier kan voortkomen uit veel verschillende aspecten; in de juiste mate uitdaging vinden, een prettige werkverhouding met collega’s en leidinggevende, een taak uitvoeren die vervulling brengt, een werkomgeving die inspireert, maar vooral: het eigen gedrag. Ook doen waar je goed in bent.

In een supervisietraject word je uitgedaagd nieuwe perspectieven te ontdekken. Op basis van samen onderzoeken vind je mogelijkheden en kansen. Je reflecteert op werkervaringen door jouw keuzes tegen het licht te houden. Zo verwerf je inzicht in jouw eigen gedrag, waardoor je dit duurzaam kunt verbeteren. In de supervisie-sessies staat zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als die van jouw professionele identiteit centraal. Jij bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Supervisie vindt plaats in een serie van circa 12 zittingen, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten.

Door inzicht in eigen handelen binnen de professionele context ben jij meer in staat jouw keuzes en gedrag duurzaam te verbeteren en hierbinnen meer te variëren.
Jij wordt je meer bewust van jouw eigen leerprocessen en competenties en maakt hier bewust gebruik van.