Team Verslavingszorg

Wat hebben wij inzicht gekregen in onze teamdynamiek door met Hans een coachingstraject aan te gaan! Het was heel fijn dat Hans zich oordeelloos opstelde. Dat bracht veel veiligheid. Alles kon gezegd worden. Je denkt als behandelaar wel zicht te hebben op je eigen valkuilen, maar door elkaars stressgedrag te leren kennen, kunnen we veel makkelijker met elkaar samenwerken. Hans was rustig en geduldig maar durfde de moeilijke thema’s wel te benoemen, die wij liever wilden vermijden.